Jimmy Model China

Country: China

City: Guangzhou

Address: Room B3, 7/F,Xiyuan, No.173, Longkou Zhong Road

Zip Code: 510630

Phone: +86 020 38768723

Website: http://www.jimmymodel.com.cn

Representing: Men & Women

No Data Available